ANALOGNI PRAKTIČNI ZADACI

Poučak o kosinusu

Poučak 4 boje

Istraživanje volumena

Prosti brojevi

Parabola

Poliedri

Baci kocku

Algebarski izrazi

Nejednakost između aritmetičke i geometrijske sredine

Talesov
poučak

Prizme

Egipatski
razlomci

Poučak o pravkoutnom trokutu hr

Sustav linearnih jednadžbi

Polumjer trokutu upisane kružnice

Posebni
umnošci

Close Menu