ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Τα τελευταία αποτελέσματα του οργανισμού της PISA (2015) δείχνουν ότι το 22,2% των ευρωπαίων μαθητών ήταν χαμηλών επιδόσεων, αριθμός που έχει αυξηθεί ελαφρά από την τελευταία αξιολόγηση PISA (2012). Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους στην Ευρώπη δεν είναι εξοπλισμένοι με αυτή τη βασική δεξιότητα που απαιτείται για πολλές θέσεις εργασίας στην παρούσα οικονομία μας. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να μειώσει τον αριθμό αυτό σε 15% μέχρι το 2020, αλλά μέχρι στιγμής η πρόοδος σε πολλές χώρες, σε σύγκριση με τον προηγούμενο έλεγχο της PISA είναι ασθενής (μεταξύ -0,1 και -0,9 ποσοστιαίες μονάδες όπως στη Ρουμανία) όταν το επίπεδο δεν είναι χαμηλότερα από ό, τι πριν (π.χ. Κροατία +2,2).

Είναι αποδεδειγμένο από πολλές μελέτες ότι διατηρούμε περίπου το 10% αυτού που διαβάζουμε, αλλά το 90% αυτού που βιώνουμε οι ίδιοι. Το να είσαι στο σχολείο είναι η πιο σημαντική εκπαιδευτική περίοδος, όπου οι μαθητές δημιουργούν μηχανισμούς μάθησης, αναπτύσσουν γνώσεις και καλλιεργούν βασικές δεξιότητες και μεθόδους κατάκτησης γνώσης. Πολλές ακαδημαϊκές έρευνες και παγκόσμιες εκθέσεις, όπως η «Εκπαίδευση μαθηματικών στην Ευρώπη: Κοινές προκλήσεις και εθνικές πολιτικές» από το δίκτυο Eurydice (Ευρυδίκη) τονίζουν τη σημασία του κινήτρου και της δέσμευσης του μαθητή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο αυτά σημεία, είναι επομένως απαραίτητο να εργαστούμε προς έναν τρόπο βελτίωσης του επιπέδου των ευρωπαίων μαθητών στα μαθηματικά και να καταστήσουμε τη μαθησιακή εμπειρία λιγότερο παθητική. Με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και την έρευνα, οι εταίροι είναι πεπεισμένοι ότι η χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (VR) θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ θετικό ρόλο στη βελτίωση της εκπαίδευσης γενικά και της μάθησης των μαθηματικών. Ο στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη νέων εργαλείων μέσω της διερεύνησης της μη επίσημης εκπαίδευσης, η χρήση μιας πιο χειροπιαστής παιδαγωγικής μεθοδολογίας και η χρήση του VR για την ενίσχυση της τρέχουσας διδακτικής των μαθηματικών. Το πρόγραμμα και τα εργαλεία θα στοχεύσουν στους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να τους παρέχουν πρόσβαση σε μια νέα σειρά δυνατοτήτων για να διδάξουν αυτό το συγκεκριμένο πεδίο, μετέπειτα όμως ενδεχομένως και άλλους.

Srednja škola Ivanec

Για τους λόγους αυτούς, οι εταίροι του έργου είναι πεπεισμένοι ότι αυτή η προσέγγιση θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα και τη δέσμευση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και θα βελτιώσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της χαμηλής επίδοσης στα μαθηματικά, οι εταίροι του προγράμματος θέλουν να κοιτάξουν πέρα από τις προκαθορισμένες πηγές του προγράμματος σπουδών και να κατανοήσουν πώς η χρήση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να ξεκλειδώσει πολύ περισσότερες δυνατότητες με τους μαθητές παρά το παραδοσιακό περιεχόμενο.

Αυτή η προσέγγιση θα έχει οφέλη για τους μαθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη, αφού μόνο τέσσερις χώρες έχουν κατακτήσει τον στόχο του 15% στην απόδοση των μαθηματικών, με τη χαμηλότερη επίδοση που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αυξηθεί η ο συσχετισμός του σχεδίου, οι εταίροι προέρχονται από χώρες με χαμηλό ποσοστό μαθηματικών επιδόσεων αλλά και από χώρες με υψηλότερο μέσο όρο από αυτόν της ΕΕ: Ιταλία (23,3%), Γαλλία (23,5%), Κροατία (32% ), Τη Ρουμανία (39,9%) και την Κύπρο (42,6%). Η περίπτωση του Βέλγου εταίρου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα αποδίδει αξιοπρεπώς γενικά (ελαφρώς πάνω από το 20% των χαμηλών επιδόσεων), αλλά με μεγάλες διαφορές μεταξύ περιφερειών, καθώς η περιφέρεια της Φλάνδρας έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ η Βαλλονία, όπου βασίζεται η Logopsycom, συνεχίζει να αποδίδει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπως και οι άλλες χώρες των εταίρων.

Μέσα από αυτό το έργο, οι εταίροι επιδιώκουν να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μια καινοτόμο μεθοδολογία, εργαλεία και στρατηγικές που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας VR

Close Menu