ΕΤΑΙΡΟΙ ΈΡΓΟΥ

Ο Οργανισμός Fermat Science στοχεύει στην προώθηση και τη διάδοση των μαθηματικών και της επιστήμης, της κληρονομιάς και του πολιτισμού μέσω του χαρακτήρα και του έργου του διάσημου μαθηματικού Pierre Fermat. Με τις δράσεις του, ο Fermat Science ελπίζει να συμβάλει στην ενθάρρυνση περισσότερων νέων (ιδιαίτερα κοριτσιών) να κινηθούν προς την κατεύθυνση της επιστημονικής σταδιοδρομίας. Δημιουργεί εκπαιδευτικά εργαλεία, εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις και εργαστήρια για τα σχολεία και το ευρύτερο κοινό. Για κάθε ένα από τα έργα που αναπτύχθηκαν, ένα επιστημονικό συμβούλιο επικυρώνει τα εργαλεία.

Ο Fermat Science αναπτύσσεται συνεχώς εδώ και αρκετά χρόνια. Μέσα από τις πολλαπλές συνεργασίες του, έχει κερδίσει με την πάρωδο των χρόνων, καλή φήμη. Από το 2014, οι εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά πακέτα που δημιουργούνται από την ένωση κυκλοφορούν στην εθνική επικράτεια και από τις αρχές του 2015 και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

www.fermat-science.com

Η εταιρία Logospycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρία εξειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, ειδικά στους νέους “ΔΔΔ” (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κλπ.) Που ονομάζονται επίσης ειδικές διαταραχές της εκμάθησης (ΕΔΜ). Μετά το πέρας αρκετών ετών συμπορευόμενοι με σχολεία, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέων και γονέων δημιουργήσαμε και χρησιμοποιήσαμε εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά και μή) και αναπτύξαμε το πεδίο μας ως κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευση.

www.logopsycom.com

Ο C.I.P. Citizens in Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός. Ο CIP στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων παραμέτρων όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, ο δημοκρατικός διάλογος στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο CIP έχει καθιερώσει συνεχή συνεργασία με την πλειοψηφία των κορυφαίων κυπριακών πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, ειδικά για την ανάπτυξη καινοτόμων σχεδίων και διεθνών εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο πλατφόρμες ιστού και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Ταυτόχρονα, ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Το δίκτυο αυτό θεωρείται αρμόδιο στο να συμβάλει στην υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του οργανισμού και των εταίρων του.

www.citizensinpower.org

Το Γυμνάσιο Ivanec είναι ένα σύγχρονο σχολείο, αλλά με μακρά ιστορία στην εκπαίδευση των μαθητών από το 1930, το οποίο προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων. Έχουμε τετραετή προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη σχολή γυμνασίου και τεχνικής οικονομικής σχολής και τριετή προγράμματα επαγγελματικών κατάρτισης μηχανικών, ξυλουργών και χειριστών CNC. Το σχολείο έχει 497 μαθητές ηλικίας 15 έως 18 ετών. Υπάρχουν 23 διαφορετικές τάξεις και 75 εργαζόμενοι (59 εκπαιδευτικοί και υποστηρικτές, διοικητικό προσωπικό και προσωπικό συντήρησης).

Ο κύριος στόχος του Γυμνασίου Ivanec είναι η ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών ώστε να συμβάλλουν στη γενική ανάπτυξη της κοινωνίας και στην παραγωγική και δημιουργική ατμόσφαιρα, με τη χρήση σύγχρονων περιεχομένων, μεθόδων και τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να είναι ανταγωνίσιμοι. Το σχολείο δίνει μεγάλη προσοχή σε προαιρετικά και πρόσθετα μαθήματα, τα οποία επιτρέπουν τη δημιουργική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι μαθητές σε όλους τους τομείς επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχολικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ακόμη και διεθνείς διαγωνισμούς.

www.ss-ivanec.hr

Η Doamna Stanca είναι το παλαιότερο γυμνάσιο στο Satu Mare, μια όμορφη πόλη που συνορεύει με την Ουγγαρία. Οι μαθητές, περίπου 750, προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα όσον αφορά την εθνικότητα και είμαστε υπερήφανοι που έχουμε μια πληθώρα πολιτισμών μεταξύ μας, οι οποίες καθορίζουν την προσωπικότητα και την προσέγγισή μας προς τη διδασκαλία και τη μάθηση ταυτόχρονα.

Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες επιτρέπουν στους μαθητές μας να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι δάσκαλοι είναι επαγγελματίες και, λόγω της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσής τους, καταφέρνουν πάντα να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της κοινότητας όπως φαίνεται απο τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του σχολείου.

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι ποικίλες, και εκτείνονται από ολόχρονη εθελοντική εργασία μέχρι σπουδαία σχολικά ταξίδια, που έχουν ως στόχο να προσθέσουν συνοχή στη μικρή μας κοινότητα.

www.cndssm.ro

Το Λύκειο “E.Montale” της Pontedera (PI), χωρισμένο σε τρεις κλάδους, γλωσσολογία, οικονομικά και ανθρωπιστικές επιστήμες, παρουσιάζεται ως ινστιτούτο ευρωπαϊκού βεληνεκούς. Διατηρούσε πάντα άρρηκτες σχέσεις με την Ευρώπη, όσον αφορά τη συμμετοχή σε σχέδια, ανταλλαγές, εταιρικές σχέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει μετατραπεί σε άξονα της πολιτικής και της οργάνωσης του Ινστιτούτου σε συνεργασία με μεγάλα ευρωπαϊκά ιδρύματα για τη στήριξη της διδασκαλίας, όπως το Κέντρο Ηγεσίας SCSSA University of Edinburgh (Μεγάλη Βρετανία) και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας. Το 2010 έλαβε το βραβείο του διαγωνισμού «Η Ευρώπη αλλάζει το σχολείο», ως μέρος εθνικού διαγωνισμού με τη χορηγία της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ανώτατο εκπειδευτικό ίδρυμα έχει πάνω από 1.000 μαθητές μεταξύ 14 και 19 ετών και περίπου 120 καθηγητές.

www.liceomontale.eu

Close Menu