“Η μοναδική πηγή γνώσης είναι η εμπειρία”

Άλμπερτ Αϊνστάιν

Το πρόγραμμα Math Reality προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μια καινοτόμο μεθοδολογία, εργαλεία και στρατηγικές που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας VR προκειμένου να επιτύχουν την εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών στα μαθηματικά μέσω της χρήσης εικονικών προσομοιώσεων, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της σύνδεσής (των μαθηματικών) με άλλους κλάδους και έννοιες για τη βελτίωση της ανάμειξης τους με τα μαθηματικά οδηγώντας τους στην ευόδωση.  

ΠΗΓΕΣ

Φυλλάδιο σχετικά με την εκπαίδευση για εκπαίδευση

Παιδαγωγικός οδηγός
"VR για τα μαθηματικά"

Αναλογική
σχεδίαση

VR
APPS

Σενάρια
μαθήματος

ΕΤΑΙΡΟΙ ΈΡΓΟΥ

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Close Menu